9.3 mil.

Daňových subjektů

795573 mil.

Vybraných daní

8.7 %

Nárůst inkasa daní

13971

Počet daňových kontrol

Jsme advokátní kancelář se specializací zejména na daňové a obchodní právo

CLAY & PARTNERS není další z řady dynamicky se rozvíjejících advokátních kancelářích zaměřených se "na všechno". Jsme přesvědčeni, že správnou cestou je specializace tak, aby klient obdržel službu maximální kvality. Při poskytování právních služeb vycházíme z dlouholeté orientace našich členů na danou problematiku a jsme tak schopni klientům poskytnout službu, kterou od kvalifikovaného právního rádce očekává. Víme, v čem jsme dobří a tomu se věnujeme. Jsme zastánci praktického a pragmatického přístupu k právu. Nezatěžujeme Vás paragrafy, ale řešíme Vaše problémy. Efektivně.

Proč právě my?

Nebojíme se

„Loď je v přístavu v bezpečí, ale k tomu lodě neslouží.“
(William G.T. Shedd)

Strach nás neparalyzuje, ale je to motorem, který nás žene kupředu. Lidé často stagnují ve svých negativních obavách v situacích, které nafukují do neralných rozměrů, obávají se jít do sporu s finanční správou, nadnárodním subjektem, protistranou, mají obavy upřednostnit svůj zájem a potlačují své zákonem dané právo pod tlakem rizika případného neúspěchu. Naše vnitřní uvažovaní tohle nedopustí, nedovolíme, aby naše klienty pohltil strach, protože víme, že kde je spravedlnost, je i právo.

Úspěch zavazuje

Na úspěchu jsme si vytvořili přirozenou závislost. Víme, že největší referencí advokáta představují vítězství, kterých se svým klientem dosáhnul. Úspěch nás žene dopředu, je naší každodenní motivací a důvodem, proč advokacii vykonáváme. Víme však také, že udržet nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb je úkolem extrémně náročným a proto ke každému případu přistupujeme s maximálním nasazením a vervou. Úspěch totiž zavazuje.

Jsme efektivní

Vynikající tým advokátů a špičkové právní služby jsou samozřejmostí, nicméně my víme, že nedílnou součást úspěchu je správné načasování z hlediska efektivity a time managementu. Jak se říká, umíme "rozkrájet slona", tedy i z počátku rozsáhlý právní problém, táhnoucí se spor či zprvu neřešitelné právní případy umíme převzít, nastavit adekvátní rámec, maximálně eliminovat rizika, optimalizovat náklady, načasovat procesy a jednotlivé fáze námi poskytnuté právní služby a tomu přizpůsobit naši cenotvorbu. Nezatěžujeme klienty právem, ale poskytujeme efektivní řešení.

Naším zájmem je spokojený klient

Perfektní klientský servis je pro nás samozřejmostí. Pozitivní zpětná vazba a celková spokojenost našich klientů je pro nás alfou a omegou výkonu advokacie. Z hlediska poskytnutí elitní právní služby považujeme za nezbytné nahlížet na každého klienta individuálně s nutnou dávkou právní empatie, ať již jde o efektivní řešení právního sporu, optimalizaci daňové struktury, nastavení korporátního řešení podniku či o zajištění vlastní satisfakce klienta.

Naše specializace

Daňové spory

Máte problémy s berní či celní správou? Nevíte si rady s daňovou kontrolou? Jste exportní obchodní společnost a zadržují Vám neoprávněně nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty? Byl na Vaši společnost uvalen zajišťovací příkaz? Naší doménou je zastupování domácí a zahraniční klientely ve všech fázích daňového řízení včetně navazujícího soudního řízení. Jsme si vědomi časové náročnosti daňových řízení, jsme však přesvědčeni, že má smysl se bránit. Máme za sebou úspěšné spory klientů s finanční správou v hodnotě přesahující 1 mld. korun.

Náhrada škody způsobená státem

Byla Vaše společnost poškozena ze strany státních orgánů? Přišli jste kvůli nezákonnému zásahu finančního úřadu o peníze? Byla na Vás uvalena nezákonná vazba? Zastupujeme klienty ve sporech se státem dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Vysoudíme za Vás způsobenou škodu, dosáhneme adekvátní reparace. Nebojte se bránit státním excesům. Bojovat se vyplácí.

Litigace

Chodíme na soudy. Často. A baví nás to. Klienty jsme úspěšně zastupovali např. při vymáhání nevyplacených pojistných plněních při živelní události, v rámci sporů o (ne)platnost pracovní smlouvy, při sporech týkajících se odpovědnosti za vady díla a v mnoha dalších, zejména obchodněprávních sporech. V soudních řízeních rovněž zastupujeme insolvenční správce i věřitele v rámci tzv. incidenčních sporů. Business není vždy jen radost, nese s sebou spoustu problémů, které pomáháme klientům řešit. A pokud nelze dosáhnout dohody, tvrdě klienty hájíme u soudu.

Obchodní, korporátní právo & insolvence

Prodáváte nebo kupujete společnost? Bojíte se jako prodávající rizik spojených s Vaší odpovědností za podíl či naopak potřebujete jako kupující smluvit potřebné záruky za kupovaný podíl? Máte obavy z problémových akcionářů či podílníků? Naše advokátní kancelář hájí práva klientů v širokém spektru obchodně-korporátních otázek, stačí se jen zeptat. Našimi klienty jsou rovněž věřitelé, jakož i insolvenční správci, a to v rámci insolvenčního řízení.

Obhajoba v trestních řízeních

S ohledem na naši expertízu v berní oblasti rovněž obhajujeme klienty v trestních řízeních se specializací zejména na hospodářskou kriminalitu, daňové trestné činy a tzv. "white-collar crimes". S úspěchem jsme u řady korporací implementovali opatření pro předcházení spáchání trestných činů s maximálním důrazem na ochranu managementu společnosti dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. JUDr. Jakub Hlína je členem Unie obhájců České republiky.

Veřejné právo

Řešíme také vybrané záležitosti týkající se veřejnoprávní regulace týkající se zejména drážního, leteckého a dotačního práva. Zastupujeme naše klienty v řadě řízení před správními orgány při cenových kontrolách či kontrole využití dotačních prostředků.

Pracovněprávní spory a jejich řešení

Pracovněprávní spor nemusí nutně znamenat spor před soudem, snažíme se spory na pracovišti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli minimalizovat. S ochotou pak řešíme pasti zaměstnavatelů na zaměstnance a nabízíme právní pomoc ve sporech mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru.

Nelamte si hlavu sami. Sjednejte si s námi schůzku za účelem efektivního řešení Vašeho problému.

Sjednat schůzku

Přečtete si zpětné vazby některých z našich klientů

Po letech podnikání jsme se rozhodli svoji prosperující společnost prodat. CLAY & PARTNERS mi pomohli s valuací naší společnosti, připravili nezbytnou smluvní dokumentaci a provedli mě celým procesem prodeje. Jakub a jeho lidé byli adekvátní protiváhou velkému investorovi., který naši společnost nakonec koupil a úspěšně ji n dále rozvíjí. Od začátku jsme také věděli, kolik nás právní služba bude stát a co její součástí, na konci nás tak nečekala žádná překvapení. Můžeme pouze doporučit.

Michal S.

Jakub a jeho advokátní kancelář volí důmyslná, promyšlená a sofistikovaná řešení. Díky své detailní znalosti práva umí nalézt východisko i z bezvýchodných situací. Díky maximálnímu nasazení CLAY & PARTNERS jsme se dostali zpátky do hry, vřelé díky!

Petr Š.

S Jakubem a jeho týmem jsme to natřeli nejmenovanému pražskému developerovi. Díky F.

Filip R.

Byl jsem požádán o napsání této reference, rád bych předně uvedl, že po tom co mi finanční úřad obestavil účty a majetek, který následně exekuoval, jsem nevěřil, že by bylo opětovně možné rozjet naši společnost. I když boj s FÚ trval dva roky, úspěli jsme a získali zpět peníze společnosti i s úroky, která nám musela finanční správa vyplatit ! Pokud potřebujete daňového advokáta našli jste toho pravého.

Společnost z oboru strojírenství

Naše společnost byla osočena finančními úřady z účasti na daňovém podvodu. Dokonce nám krátkodobě zajistili majetek. Díky včasnému zásahu CLAY & PARTNERS se nám podařilo dosáhnout zrušení zajišťovacích příkazů a uvolnění majetku. Nakonec se ukázalo, že jsme v žádném podvodu nejeli a že finanční úřad ve svých zjištěních (NA WEBOVÉ STRÁNCE MÁTE ZJIŠTĚNÝCH) pochybil. Toho bychom však nedokázali bez pomoci advokátů z CLAY & PARTNERS, kteří jsou v dané oblasti skutečnými odborníky s výbornými analytickým schopnostmi. Děkujeme!

Radek Z.

S manželem jsme v této kanceláři našli cestu ven z našich problémů.

Marie Dol.

Když máte pravdu, nezáleží na tom, že Vám někdo tvrdí, že spor je bagatelní. Jsem rád, že pro pana doktora má každý spor stejnou váhu.

P. Stracha

Pan doktor a jeho kancelář je naším dlouholetým obchodním partnerem, který zajišťuje bezproblémový chod naší společnosti při jednáních s dodavateli a úřady.

GALVA s.r.o.

Byl mi doporučen kontakt na pana doktora, který převzal právní zastoupení v mé věci v jednáních s pojišťovnou z titulu náhrady škody na zdraví, které mi zaměstnavatel sice již nevrátí, nicméně vysouzená kompenzace mi pomohla postavit se na vlastní nohy. mnohokrát děkuji.

Ing. David Ko.

Velice si s manželkou vážíme proaktivního přístupu při daňové optimalizaci našeho podnikání.

M + L

Na advokátní kancelář CLAY & PARTNERS jsme se obrátili díky skvělé referenci od našich právníků, kteří si danou problematiku s ohledem na značnou specifičnost řešeného problému netroufli. Jakub a jeho lidé přišli se skutečně důmyslným řešením a ochránili nás před útoky finanční správy. I díky něm naše firma přežila a můžeme dále podnikat, děkujeme!

Martin H.